Oznamujeme zmenu spoločnosti z fyzickej osoby na právnickú osobu.

Firma má nový názov REMILA s.r.o. Sídlo firmy sa nezmenilo.

Všetky údaje o firme nájdete v časti ” KONTAKT “.