Pri depilácii vzniknú modrinky a fľaky

V začiatkoch depilácie sa Vám môže stať, že si na kúsku pokožky spôsobíte modrinky alebo Vám zostanú červené fľaky na pokožke.

Strhnete kolmo od pokožky +

potiahnete príliš prudko +

a ani ju nestrhnete =

pokožka sa natiahne, vznikne podtlak a následne fľak, či modrinka.

Ako na to ísť, aby sa to nestalo?

Vždy si sledujte, ako cukrovú pastu stŕhate. Pri správnom strhnutí (vodorovne s pokožkou), nevznikne podtlak, ani modrinka. Strhnite pastu až vtedy, keď ste na konci naneseného miesta (čiže až vtedy, keď ste úplne na konci nanesenej časti s pastou,). Prečo? Ak začnete pastu ťahať skôr, tak tá časť, čo je za Vašou rukou (tú čo ste tam nechali, stačí len kúsok), tá časť nanesenej pasty vás zabrzdí a nejde to strhnúť správne.

Pozrite si toto video (hneď prvé na stránke), tam to názorne ukazujem: https://www.cukrovadepilacia.sk/video/.