REMILA s.r.o.

Cukrovarská 320/18, Trenčianska Teplá 914 01

Kontaktná osoba: Mgr. Alica Priečinská

IČO: 47230819

IČ DPH: SK2023806004 (platca DPH)

Bankové spojenie: SLSP: 5046353920/0900

Bankové spojenie v tvare IBAN:  SK96 0900 0000 0050 4635 3920,

BIC: GIBASKBX

E-mail: info(zavináč)cukrovadepilacia.sk

Tel: 0917 492 545

Firma je zapísaná v obchodnom registri: Oddiel Sro, Vložka číslo:  28476/R

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01  Trenčín
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 032/640 01 09
fax č. 032/640 01 08

email: tn@soi.sk

Obchodné zameranie:

Výroba cukrovej pasty NADIRAH

Predaj cukrovej pasty NADIRAH a príslušenstva k depilácii

Kontakty

Veľkoobchod, spolupráca, konzultácie

Mgr. Alica Priečinská

E-mail: info(zavináč)cukrovadepilacia.sk

Tel: 0917 492 545

Objednávky, expedícia:

Ing. Michal Remper

E-mail: info(zavináč)cukrovadepilacia.sk

Tel: 0908 867 952