Uskladňovanie pasty


Aby Vám pasta vydržala v dobrej kvalite čo najdlhšie, dodržujte stanovené teploty. Dávajte pozor, aby sa pasta v kelímku nedostala do styku s vodou.

Po skončení depilácie pastu dobre uzavrite vrchnákom a odložte na suché miesto do 25°C. Zle uzatvorená pasta absorbuje vlhkosť z okolia a po čase prestáva spĺňať svoju funkciu.